กล้อง CCTV

ชัดยกกำลัง 2 โปรเนี๊ยบๆ ชุดกล้อง 8 ตัว

โปรเจคเตอร์ 2 ชุดกล้อง 8 ตัว  คลิก !!